Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre

Les empreses del sector de la fruita dolça de la Ribera d’Ebre s’enfronten a dia d’avui a una greu amenaça: el virus de la Sharka, fet que suposa un gran esforç econòmic i humà pels productors de préssec i nectarina. A dia d’avui, no s’ha pogut assolir l’eradicació d’aquesta greu malaltia per tant, cal replantejar la situació.

Per assolir aquest repte i amb l’objectiu de proporcionar eines als empresaris fructícoles per abordar la Sharka, una de les estratègies prioritzades pel conjunt d’empresaris del sector és analitzar detalladament alternatives productives a aquells cultius afectats pel virus.

Les activitats que es duran a terme durant l’any 2019 són:

  • a) Identificar els cultius que tenen una demanda creixent o es preveu el seu creixement dins el mercat nacional i europeu i que tinguin una alta adaptabilitat a la Ribera d’Ebre.
  • b) Contrastar amb el sector fructícola la viabilitat tècnica i econòmica per la introducció dels cultius identificats.
  • c) Detectar, juntament amb els agents implicats, quines accions són necessàries per poder implementar amb èxit els cultius analitzats.

Consulta els resultats de l’estudi per la diversificació de cultius a la Ribera d’Ebre aquí