Ajuts a les explotacions de fruita dolça i ametller afectades per les gelades de l’abril del 2022


Termini

Del 29 de juliol al 9 de setembre 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones agricultores professionals, les explotacions agràries prioritàries (EAP) i joves agricultors/es persona físiques que siguin agricultors/es professionals o que hagin estat beneficiaris d’un ajut a la primera instal·lació de les convocatòries 2019, 2020 i 2021, o joves agricultors/es instal·lats en una explotació constituïda com a persona jurídica i que tingui la consideració d’EAP i on el/la jove agricultor/a tingui un nombre d’accions o participacions que suposin un capital social igual o superior que el del soci de major participació.

Què subvenciona?

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és la compensació de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries de les explotacions agràries de fruita dolça i ametller afectades per les gelades d’abril de 2022 en les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, les Garrigues, l’Urgell, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Pallars Jussà, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, l’Anoia i la Segarra, per garantir la seva viabilitat econòmica.

Requisit:

  • La persona sol·licitant de l’ajut per les gelades ha de coincidir amb la persona titular de la DUN 2022.
  • El nivell d’afectació en el conjunt de l’explotació, entenent com a explotacions diferents la de fruiters, cirera, nespres i altres fruiters, i fruita seca, ha de ser superior al 30%.
  • La superfície admissible màxima és la que consti a l’acta de peritatge que fixa el nivell d’afectació en el conjunt de l’explotació, sempre que aquesta sigui inferior o igual a la declarada a la DUN 2022, abans del 13 de maig.
  • La superfície mínima comprovada afectada ha de ser igual o superior a 1 hectàrea.

Quina quantitat em poden donar?

Els ajuts consisteixen en una compensació de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries de les explotacions agràries de fruita dolça i ametller afectades per les gelades d’abril de 2022, en relació amb el seu grau d’afectació. L’import màxim de l’ajut s’ha calculat a partir de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries d’acord amb el que estableix el punt 10 de l’article 25 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, d’acord amb el que estableixen els subapartats 2, 3, 4 i 5 següents. La intensitat de l’ajut serà diferent segons la ubicació de l’explotació agrària (veure article 5.1 de l’annex 1, ORDRE ACC/181/2022, de 20 de juliol )

Com el puc demanar?

Per a més informació i per tramitar la subvenció visita el següent enllaç

Normativa relacionada:

Resum detalls

Ajuts a les explotacions de fruita dolça i ametller afectades per les gelades de l’abril del 2022

Dates
Del 29/07/2022 al 09/09/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural