Cupons tecnologies digitals avançades


Termini

Del 30 de maig al 15 de novembre

Qui ho pot sol·licitar?

Les beneficiàries han de ser empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Als efectes d’aquestes bases s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Què subvenciona?

L’objecte d’aquesta línia és la contractació d’un servei d’assessorament pel testatge, experimentació i validació de l’ús i aplicació de tecnologies digitals avançades a l’empresa, mitjançant l’ús d’infraestructures tecnològiques (com laboratoris, equipaments i plataformes tecnològiques) del Digital Innovation Hub, com a pas previ al potencial escalat posterior de la solució tecnològica i la seva implementació en forma de projectes. El servei subvencionable s’ha de realitzar a Catalunya.

Les tecnologies digitals avançades que es poden contemplar en aquests serveis de testeig i experimentació, són les següents:

 • Fabricació additiva/3D Printing.
 • Robòtica i Manufactura Avançada (inclou Realitat Virtual i Realitat Augmentada o mixta, Cloud/Edge, Simulació i bessó digital).-
 • Supercomputació i Quàntica.-
 • Ciberseguretat.-
 • Intel·ligència artificial (inclou Big Data).
 • Connectivitat intel·ligent (inclou la sensòria, IoT i 5G).
 • Fotònica.
Els resultats d’aquest servei han de ser algun dels següents:
 • Estudis de viabilitat tecnològica.
 • Anàlisis de nous models de negoci basats en l’ús de tecnologies digitals avançades anterior indicades.
 • Serveis de prova de concepte i validació de resultats.
 • Desenvolupament de prototips i proves pilot (testatge del producte o servei).
Quina quantitat em poden donar?

Ajut màxim: 20.000 euros

 • Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2024 i el 30 de setembre de 2025.
 • Les empreses que se’ls hagi concedit un Cupó a l’estratègia en la convocatòria anterior, no podran accedir en aquesta convocatòria.
 • L’empresa beneficiària podrà rebre fins a quatre cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Normativa

Resolució de convocatòria d’ajut

Bases Reguladores

Resum detalls

Cupons tecnologies digitals avançades

Dates
Del 30/05/2024 al 15/11/2024

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa