Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals


Termini

De les 9 hores de l’11 d’octubre fins a les 14 hores del dia 12 de desembre de 2022. o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Qui ho pot sol·licitar?

Els beneficiaris seran empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

L’empesa sol·licitant ha d’acreditar en el moment de la sol·licitud un grau mínim de maduresa digital corresponent a les categories iniciat, intermedi o avançat, com a resultat de realitzar el Test d’Autorientació digital del DIH4CAT.

Què subvenciona?

La contractació de serveis d’assessorament pel testatge, experimentació i validació de l’ús i aplicació de tecnologies digitals
avançades a l’empresa mitjançant l’ús d’infraestructures tecnològiques (com laboratoris, equipaments i plataformes tecnològiques) del
Digital Innovation Hub, com a pas previ al potencial escalat posterior de la solució tecnològica i la seva implementació en forma de
projectes.
• El servei subvencionable s’ha de realitzar a Catalunya.
• Només es permetrà la contractació d’1 proveïdor.
• El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior a 14.500 euros.

Quines són les tecnologies Digitals avançades elegibles?
• Fabricació additiva / impressió 3D,
• Robòtica i manufactura avançada (inclou realitat virtual i realitat augmentada o mixta, núvol/perifèric, simulació i bessó digital),
• Supercomputació i quàntica,
• Ciberseguretat,
• Intel·ligència artificial (inclou Big Data)
• Connectivitat intel·ligent (inclou la sensòria, IoT i 5G)
• Fotònica.

Els terminis per a la realització de les actuacions subvencionables es podran executar entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

Quina quantitat em poden donar?

Ajut màxim de 10.000 euros.

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes de compleixen els requisits d’elegibilitat, i fins a exhaurir el pressupost.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Accedeix a  la informació més important en el següent enllaç o a través de la Presentació dels Cupons ACCIÓ DIH4CAT testatge (diapo 18 endavant).

Normativa relacionada

RESOLUCIÓ EMT/2996/2022, de 3 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions a Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades – Digital Innovation Hub (ref. BDNS 651716).

Resum detalls

Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals

Dates
Del 11/10/2022 al 12/12/2022

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa