Ajuts a la indústria per a l’eficiència energètica (IDAE-FNEE)


Termini

Fins al 30 de juny de 2021 o fins a esgotar pressupost

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser beneficiàries de la sol·licitud:

  • Empreses que tinguin consideració de PIME o de gran empresa del sector industrial el CNAE de les quals es trobi regulat a l’article 2.2 apartat a) del RD 263/2019
  • Empreses de serveis energètics sempre que siguin destinatàries últimes de les ajudes

Què subvenciona?

Per poder acollir-se al programa d’ajudes, segons l’article 6 del Reial decret 263/2019, les actuacions hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida, i complir amb les condicions establertes pel Reial decret, justificant l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.

Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica considerades subvencionables són:

  • Millora de la tecnologia en equips i processos industrials
  • Implantació de sistemes de gestió energètica

Quina quantitat em poden donar?

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascun dels projectes, la menor de les tres següents:

  • El 30% de la inversió elegible del projecte.
  • Les quanties que resultin d’aplicar els percentatges següents amb caràcter general sobre el cost subvencionable:

30% del cost subvencionable per a gran empresa on es realitza el projecte.

40% del cost subvencionable per a mitjana empresa on es realitza el projecte.

50% del cost subvencionable per a petita empresa on es realitza el projecte.

  • La quantia màxima d’ajuda per a projectes, en un mateix establiment industrial, és de 8.000.000,00 d’euros.

S’estableix un import mínim d’inversió elegible per sol·licitud de millora de la tecnologia en equips i processos industrials (tipologia 1) de 75.000,00 euros i de 30.000,00 euros per a implantació de sistemes de gestió energètica (tipologia 2)

Com el puc demanar?

Tota la informació sobre aquesta línia d’ajuts es pot consultar en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts a la indústria per a l’eficiència energètica (IDAE-FNEE)

Dates
Del 05/06/2021 al 30/06/2021

Categories

Organisme gestor