Ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals


Termini

Del 17 d’octubre al 30 de novembre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest ajut va dirigit a persones físiques i jurídiques tant de naturalesa pública com privada ubicades en zones rurals de Catalunya.

Què subvenciona?

Aquestes subvencions estan encaminades a incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del Programa de Desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, i tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels Grup d’Acció Local Leader (GAL) i aprovades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (D.A.R.P.) amb  accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Quina quantitat em poden donar?

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les inversions o despeses ocasionades per les persones beneficiàries:

  • Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles.
  • L’import mínim de la inversió ha de ser de 12.000,00 euros

Com el puc demanar?

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8395_Ajuts-Leader-per-al-foment-de-la-diversificacio-economica-de-les-zones-rurals?category=7280fc48-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Resum detalls

Ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals

Dates
Del 17/10/2020 al 30/11/2020

Categories

Organisme gestor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya