Nou decret de Turisme de Catalunya


Entrada en vigor

26 d’agost de 2020

A qui afecta?

Aquest nou decret afecta a la totalitat d’empreses i activitats turístiques de Catalunya

Quines novetats s’introdueixen?

El nou reglament de turisme de Catalunya regula nous productes turístics, defineix les modalitats, actualitza els requisits de classificació i les característiques dels allotjaments turístics, per afavorir la competitivitat i adequar la realitat jurídica a la demanda i a l’activitat. D’altra banda, també defineix la disciplina administrativa i el model de relació entre els diferents actors turístics.

El nou Decret simplifica, actualitza i integra en un sol cos normatiu les diferents normatives vigents fins avui en l’àmbit del turisme. D’aquesta forma s’aporta claredat, coherència i una millor interpretació, i per tant, una major seguretat jurídica. També estableix que els establiments turístics no requereixen de cap habilitació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de turisme.

On puc consultar la nova normativa?

La nova normativa va ser aprovada mitjançant Decret 75/2020, de 4 d’agost, de Turisme de Catalunya

Resum detalls

Nou decret de Turisme de Catalunya

Dates
Del 15/04/2021 al 30/06/2021

Categories

Organisme gestor Generalitat de Catalunya