Canvis a la normativa sobre igualtat de gènere


Entrada en vigor

8 de març de 2021

A qui afecta?

El canvi introduit a la normativa sobre plans d’igualtat afecta a aquelles empreses que tinguin 50 treballadors/es o més  en tant que els obliga a disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes efectiu (anteriorment s’exigia per empreses de més e 250 persones treballadores)

Quines novetats s’introdueixen?

A banda de l’obligatorietat de disposar de Plans d’Igualtat per aquelles empreses de més de 50 persones treballadores també s’estableix que caldrà inscriure el Pla d’Igualtat al Registre de Plans d’Igualtat d’empreses que gestiona la Direcció General de Treball i les autoritats laborals de les Comunitats Autònomes.

Cal remarcar que aquests plans han d’incloure mesures que abastin el procés de selecció i contractació, la classificació professional, la formació i promoció professional, les condicions de treball i una auditoria salarial, l‘“exercici corresponsable” de la vida personal, familiar i laboral, la infrarepresentació femenina , les retribucions i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

On puc consultar la nova normativa?

La nova normativa va ser aprovada mitjançant el Reial decret llei 09/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Per a més informació també pots consultar el següent enllaç

Resum detalls

Canvis a la normativa sobre igualtat de gènere

Dates
Del 08/03/2020 al 30/06/2021

Categories

Organisme gestor Govern d'Espanya