Ajudes a les empreses de Móra la Nova per a la promoció de l’ocupació – any 2021


Termini

Del 14 de juliol al 14 d’octubre de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser beneficiaris de la subvenció els empresaris, siguin persones físiques o jurídiques, radicats a Móra la Nova, que contractin veïns del municipi que portin més d’un any empadronats, que no hagin reduït plantilla en els tres mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual es sol·licita la subvenció i que no siguin deutors per cap concepte de l’Ajuntament de Móra la Nova.

Què subvenciona?

L’Ajuntament de Móra la Nova, per poder potenciar i incentivar la creació de llocs de treball al municipi i, alhora, l’ocupació dels seus veïns, davant la situació generalitzada de crisi econòmica, estableix una línia de concessió de subvencions públiques per al foment de la implantació empresarial i l’ocupació al municipi de Móra la Nova.

Són objecte de la subvenció els contractes de treball celebrats durant l’any 2021 amb veïns del municipi que portin més d’un any empadronats.

Quina quantitat em poden donar?

La dotació total dels ajuts és de 5.000 euros

Com el puc demanar?

Tota la informació sobre les subvencions que atorga l’ajuntament es pot consultar en el següent enllaç

La convocatòria de la subvenció es pot descarregar aquí

 

Resum detalls

Ajudes a les empreses de Móra la Nova per a la promoció de l’ocupació – any 2021

Dates
Del 14/07/2021 al 14/10/2021

Categories

Organisme gestor Ajuntament de Móra la Nova