Ajut econòmic a les empreses i empresaris individuals de Tivissa per promocionar l’ocupació


Termini

Del 5 de juny al 5 de juliol de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser persones beneficiàries de la subvenció:

    • Empreses i/o empresaris/àries que siguin persones físiques o jurídiques, que tinguin la seu social o el centre de treball al municipi de Tivissa, al polígon industrial del Molló o a la zona MIDIT, que no hàgin reduït plantilla en els tres mesos anteriors a la data de la contractació per la qual es sol·licita la subvenció
    • Persones que portin més d’un any empadronades al municipi de Tivissa (exclòs àmbit EMD la Serra d’Almós) i que hagin endegat un procés d’autoocupació amb la corresponent alta com a persona autònom

La contractació que dona peu a la subvenció ha de ser de veïns/es que portin més d’un any empadronats al municipi.

Tant el contracte de treball com el procés d’autoocupació han de tenir una durada mínima de tres mesos.

Què subvenciona?

La subvenció té per finalitat promocionar l’ocupació al municipi durant l’any natural. En aquest sentit, es subvenciona l’import corresponent al 50% del cost empresarial de la seguretat social del contracte o de la quota d’autònom.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 2.000,00 euros

Com el puc demanar?

Consulta les bases reguladores de l’ajut en el següent enllaç

Consulta la convocatòria de l’ajut en el següent enllaç

Resum detalls

Ajut econòmic a les empreses i empresaris individuals de Tivissa per promocionar l’ocupació

Dates
Del 05/06/2021 al 05/07/2021

Categories

Organisme gestor Ajuntament de Tivissa