LA VINCULACIÓ DEL PRODUCTE LOCAL AMB EL TURISME DE PROXIMITAT, UNA OPORTUNITAT PER LES EMPRESES DEL SECTOR