EL CONSELL IMPULSA UN CURS D’AUXILIAR D’AGRICULTURA PER PAL.LIAR LA TEMPORALITAT DE CONTRACTES AL SECTOR