2023 – Assistència tècnica per a la definició del perfil del client turista a Miravet i millora dels fluxos de visitants a la comarca

2020 – Assistència tècnica per a la implementació de l’estratègia de desenvolupament de l’oferta de senderisme i cicloturisme a la Ribera d’Ebre 2020

2019 – Assistència tècnica per a l’estructuració de l’oferta de senderisme i cicloturisme a la comarca de la Ribera d’Ebre

2014 – Assistència tècnica per a la dinamització turística de la Ribera d’Ebre mitjançant la col·laboració público-privada

2013 – Estudi de col·laboració público-privada per al desenvolupament de l’oferta turística a l’entorn del GR-99

2013 – Projecte per a la millora de la competitivitat de la indústria turística mitjançant la consolidació dels productes turístics de la Ribera d’Ebre