• CONSTRUCTORA D’OBRA CIVIL BUSCA CONDUCTOR/A CAMIÓ I NOCIONS DE RETROEXCAVADORA

  Núm. de referència: OT_Conductor/a camió                                   Data publicació: 11/06/2020

    FUNCIONS/TASQUES A REALITZAR

  • Conducció de vehicle (camió contenidor, dúmper i grua) des del lloc de treball fins a l’emplaçament indicat
   Tasques càrrega i descarrega del container des del vehicle al sól
   Trasllat de residus al punt de recollida de residus indicat
   Tasques de manteniment bàsiques de vehicle
  • Conducció i manipulació de la retroexcavadora (pala i martell) en l’obra per realitzar les següents tasques:Delimitació de l’espai de seguretat.
   Excavació de terres a cel obert, rases i pous.
   Moviment i desplaçament de terres.
   Càrrega de terres i runes en vehicles de transport, cintes transportadores, contenidors, màquines matxucadores, matxucadores, etc.
   Farciment amb terres de buidats, rases i pous.
   Neteja i anivellat de terrenys.
   Enderrocs.
   Moviment de càrregues.
   Muntatge i desmuntatge dels diferents equips i accessoris de la màquina.
   Verificació, neteja i manteniment bàsic de la màquina.
   Manipulació dels elements, eines, materials, mitjans auxiliars, proteccions col•lectives i individuals necessaris per desenvolupar el treball

   REQUISITS

  • Experiència realitzant tasques similars de 2 anys
  • Disposar del carnet C i CAP
  • Valorable  carnet C1E
  • Busquem una persona amb capacitat de treball en equip, relacional i de responsabilitat.Treball en equip, capacitat relacional, responsabilitat

   CONDICIONS LABORALS

  • Ubicació lloc de treball: Ascó i obres a realitzar a nivell de província majoritàriament )
  • Horari laboral: Dilluns a divendres
  • Data d’incorporació: Immediata
  • Tipus de contracte: Contracte per obra i servei amb possibilitat de contractació estable
  • Salari: segons conveni

  Persones interessades enviar CV fins 20/07/2020 a info@edifisa.com indicant n. de referència