CUIDADOR/A DE PERSONES DEPENDENTS (170h)

Data inici: Octubre de 2018

Lloc: Móra d’Ebre

Data fi: Desembre de 2018

Horari: de 9.00 a 13.00 hores

INSCRIPCIONS

Opció A. En línia aquí. Una vegada enviada la sol.licitud, caldrà signar-la presentant-se personalment al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a la Plaça Sant Roc, 2 de Móra d’Ebre.

Opció B. Presencialment de dimecres a divendres de 8.30 a 14.30h.al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Seran acceptats al curs els candidats que superin el procés de selecció que es realitzarà mínim 15 dies abans de la data d’inici. Moment en el qual les persones interessades hauran d’aportar fotocòpia del DNI i del DARDO.

CursCuidador_a

Curs adreçat a persones inscrites com a demandants d’ocupació de la Ribera d’Ebre, preferentment en risc d’exclusió social i participants en el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA.

La durada del curs de cuidador/a de persones dependents serà d’un total de 170 hores amb la següent distribució:

71 hores d’aprenentatges transversals:

  • 20 hores en competències transversals:
   • Tècniques de recerca de feina: 10h.
   • Desenvolupament de competències transversals: 10h.
  • 51 hores en competències bàsiques:
   • Eïnes bàsiques d’ofimàtica aplicades a la professió: 10h.
   • Matemàtiques: 21h.
   • Llengua catalana adaptada a la professió: 20h.

99 hores d’aprenentatges específics:

   • 90 hores en competències tècniques:
    • La persona dependent: 22h.
    • Cura higiènic-sanitària: 24h.
    • Primers auxilis: 24h.
    • Suport domiciliari: 20h.
   • 4 hores en visites a empreses. Aproximació a l’entorn.
   • 5 hores en sensibilització mediambiental, igualtat d’oportunitats i prevenció de riscos laborals.

Número de places disponibles: 10
Curs 100% subvencionat.
Inclou: preparació proves accés CP..
Ajut al transport: s’ofereix la possibilitat de sol·licitar un ajut al transport per cobrir la despesa de desplaçament, quan la distancia entre el municipi de residència i el lloc on es realitzarà el curs sigui superior a 3 km. Aquest ajut està subjecte a disponibilitat pressupostària.
Inscriu-te aquí