OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA/ CP

Facilitar al col·lectiu de joves la possibilitat d’obtenir una qualificació professional (FMEE0108) que combini un ensenyament pràctic amb un ensenyament teòric que els hi permeti la inserció laboral o la incorporació als canals de la formació reglada.

Aquesta formació dóna resposta a una necessitat real de les empreses del sector industrial, majoritàriament, i de les empreses fructícoles en tenir treballadors qualificats en aquesta especialitat.

fulleto-curs_2015