TANCA LA TERCERA EDICIÓ DEL MÈTODE GRÖNHOLM A LA RIBERA D’EBRE, UNA INICIATIVA PER SELECCIONAR PERSONAL PER COMPETÈNCIES
Mora d'Ebre, 25 d'octubre de 2021

El passat 19 d’octubre es va realitzar la sessió grupal en el marc del Mètode Grönholm a la Ribera d’Ebre, de selecció de personal per competències, amb la participació de tres empreses: la Fusteria els Masos, Gust de Ribera i l’Acadèmia Dill – Sarroca. L’objectiu de la sessió ha estat aprendre com identificar si les persones participants tenien les habilitats que aquestes empreses busquen alhora de trobar personal, d’una manera pràctica través de situacions simulades en diferents escenaris.

Alguns instants de la presentació de la sessió grupal i del desenvolupament de la segona dinàmica

Per a la realització d’aquesta sessió pràctica també hi van participar tres persones del Dispositiu Ribera d’Ebre VIVA, un servei dirigit a persones de la comarca que estan buscant feina, i que han fet veure ser les persones candidates per al procés de selecció en qüestió. Per a elles, aquesta activitat, també els ha servit d’aprenentatge per avançar en el seu camí per trobar feina, ja que és una situació que es podrien trobar en un futur.

Una metodología molt pràctica, difícil d’implementar al 100%, però que ajuda a definir noves eines per a seleccionar personal d’una manera molt més adaptada als llocs de treball

La sessió va consistir en que  el i les aspirants havien de resoldre diferents situacions plantejades de manera teatralitzada. És amb aquestes pràctiques a través de les quals tenen l’oportunitat de demostrar quines són les seves habilitats mentre les empreses observen com ho fan. Es tracta d’una metodologia innovadora que per Jordi Solé, de l’empresa Gust a Ribera són “difícils d’implementar a empreses petites ja que sovint no es disposa de tantes persones candidates per ocupar el lloc de treball”. No obstant això, Neus Sarroca de l’acadèmia DILL assegurava que les situacions plantejades “m’han servit per imaginar-me com extrapolar-les a entrevistes de selecció de personal del meu negoci”. Ambdós participants coincidien que “en empreses més grans aquesta metodologia del Mètode Grönholm pot aportar grans beneficis a l’hora de seleccionar personal, ja que avançar en la selecció de personal per competències més enllà del currículum vitae, permet veure com es desenvolupen les persones al lloc de treball que han d’ocupar”. És per aquest motiu que des de Ribera d’Ebre VIVA posem aquestes metodologies a l’abast de les petites empreses, perquè també puguin aprofitar-se dels avantatges.

Alguns instants del desenvolupament de la segona dinàmica

Pel que fa al desenvolupament de la sessió, en primer lloc es va simular una situació a la recepció d’un hotel, en que la responsable de personal no es troba al seu lloc de treball i sorgeixen diferents circumstàncies a resoldre de manera ràpida i eficient per no perjudicar el correcte funcionament del negoci (organització de torns de neteja, reserves no previstes, traspàs d’informació, prendre decisions per urgència, etc.). L’objectiu d’aquesta primera dinàmica era identificar la capacitat d’organització i planificació de les tasques, en un entorn laboral amb situacions imprevistes que requerien de gestió i assumpció de responsabilitats.

Per altra banda, l’objectiu de la segona dinàmica era avaluar les competències d’orientació al client, flexibilitat i gestió del canvi de les persones participants a partir de la simulació de l’atenció de dues clientes, una d’elles que no estava conforme amb l’habitació que li havien donat i l’altre que demanava informació dels serveis que oferia la comarca.

Els representants de les empreses han disposat d’un guió per avaluar les actituds de les persones davant de les situacions plantejades i a partir d’aquí podien valorar  les diferents habilitats i competències a nivell d’atenció al públic, flexibilitat i gestió del canvi, organització/planificació i responsabilitat.

El mapa ocupacional, una eina de planificació i gestió dels recursos humans

La sessió grupal s’ha realitzat prèvia elaboració d’un Mapa ocupacional a cada una de les empreses participants. Enguany se n’han definit tres, un de dependent/a administratiu/va, un de cambrer/a i un de professor/a. Aquests mapes ocupacionals serveixen per detectar tot allò que és necessari que una persona tingui per realitzar les tasques a les empreses, posant èmfasi en les habilitats de la persona i incloent pautes de preguntes a fer en una entrevista per trobar la persona idònia per ocupar un lloc de treball. En aquest sentit, tant Jordi Solé com Neus Sarroca valoren molt positivament el treball realitzat de manera conjunta amb Ribera d’Ebre VIVA. Jordi Solé destaca que el mapa ocupacional li ha permès “estructurar molt bé el lloc de treball que buscava a nivell de definició de tasques i competències” fet que està segur que li serveix per “seleccionar persones de cara al futur, ja que el lloc de treball està molt ben definint”. Per la seva banda, Neus Sarroca comentava que “el mapa ocupacional de professor/a ha servit per descriure el tipus de personal i les funcions que es necessiten” i que “ho recomanaria a les empreses petites i mitjanes de la comarca”.

Galeria d’imatges de la sessió grupal: 

*El projecte Ribera d’Ebre VIVA està impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.