AJUDANT DE CUINA I REBOSTERIA (250h)

Dates previstes: 3 de juny al 16 d’agost

Horari: 4 hores al dia

Lloc: Ribera d’Ebre

INSCRIPCIONS

Opció A. En línia complimentant el següent formulari. Una vegada enviada la sol.licitud, caldrà signar-la presentant-se personalment al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a la Plaça Sant Roc, 2 de Móra d’Ebre.

Opció B. Presencialment de dimecres a divendres de 8.30 a 14.30h.al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Seran acceptats al curs els candidats que superin el procés de selecció que es realitzarà mínim 15 dies abans de la data d’inici. Moment en el qual les persones interessades hauran d’aportar fotocòpia del DNI i del DARDO.

cartells-ok-02

Curs adreçat a persones inscrites com a demandants d’ocupació de la Ribera d’Ebre, preferentment en risc d’exclusió social i participants en el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA.

La durada del curs d’ajudant de cuina i rebosteria serà d’un total de 250 hores amb la següent distribució:

20 hores d’aprenentatges en competències transversals:

 • 10 hores en tècniques de recerca de feina.
 • 10 hores en desenvolupament de competències transversals.

190 hores d’aprenentatges específics:

 • 178 hores en aprenentatges de competències tècniques:
  • Aprovisionament matèries primeres en cuina i rebosteria: 10h.
  • Pre-elaboració i conservació en la cuina i la rebosteria: 16h.
  • Elaboracions bàsiques de cuina: 96h.
  • Elaboracions bàsiques de rebosteria: 40h.
  • El manipulador d’aliments: 16h.
 • 4 hores en visites a empreses: aproximació a l’entorn laboral.
 • 8 hores en sensibilització mediambiental, igualtat d’oportunitats i prevenció de riscos laborals.

40 hores en pràctiques en empreses.

Número de places disponibles: 13
Curs 100% subvencionat.
Inclou: formació manipulador d’aliments.
Ajut al transport: s’ofereix la possibilitat de sol·licitar un ajut al transport per cobrir la despesa de desplaçament, quan es procedeixi d’un municipi diferent del lloc on s’imparteix l’acció formativa.Aquest ajut està subjecte a disponibilitat pressupostària.