SERVEIS A LES EMPRESES

Des de Ribera d’Ebre VIVA volem recolzar a totes aquelles petites i mitjanes empreses de la comarca que amb la seva feina afavoreixen el manteniment i generació d’ocupació al territori.

SERVEIS A LES PERSONES

A Ribera d’Ebre VIVA volem estar al costat de les persones, especialment de totes aquelles que es troben desocupades i amb més dificultats per accedir de nou al mercat laboral.

SECTORS ESTRATÈGICS

FRUITA DOLÇA

OLEÍCOLA

VITIVINÍCOLA

PRODUCTE LOCAL

TURISME

COMERÇ

EL PRIMER CAP DE SETMANA D‘OCTUBRE TORNA BENVINGUTS A PAGÈS, UNA OPORTUNITAT DE CONÈIXER EL DIA A DIA DE LES EXPLOTACIONS AGROALIMENTÀRIES DE LA RIBERA D’EBRE

Els dies 2 i 3 d’octubre tindrà lloc el Benvinguts a Pagès, un cap de setmana que permet a la ciutadania conèixer l’origen dels productes que consumeixen i experimentar la vida a pagès.

La festa de Benvinguts a Pagès recupera la presencialitat i comptarà amb la participació de cinc explotacions de la Ribera d’Ebre que obren les seves portes de forma gratuïta amb l’objectiu d’establir una relació de confiança entre els pagesos i pageses i la ciutadania i la fidelització de nous públics. Les explotacions que participen del Benvinguts a Pagès són la Formatgeria Laural’Hort de Masola Cistella de l’Ebrela Granja de Flix i el Molí de Rué.

LA VINCULACIÓ DEL PRODUCTE LOCAL AMB EL TURISME DE PROXIMITAT, UNA OPORTUNITAT PER LES EMPRESES DEL SECTOR

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va presentar a finals de 2019 el Pla d’Acció del Producte Local de la Ribera d’Ebre amb l’objectiu de donar visibilitat i promocionar els productes de proximitat i sensibilitzar la població en el consum d’aquest tipus d’aliments. La creació de la marca agroalimentària Degusta Ribera d’Ebre i d’un directori d’empreses locals han sigut algunes de les accions realitzades en el marc del Pla d’Acció.

Enguany s’han desenvolupat diferents activitats que han tingut com a finalitat vincular l’estratègia agroalimentària amb la turística. Una de les accions realitzades ha sigut una sessió grupal amb diferents empreses de la comarca sobre com millorar les experiències turístiques. En aquesta trobada es van facilitar també recursos per a optimitzar l’estratègia comercial dirigida al públic visitant.