AUXILIAR D’AGRICULTURA (145h)

Data inici: 5 de febrer de 2018

Lloc: Flix

Data fi: 26 de març de 2018

Horari: de 9.00 a 13.00 hores

INSCRIPCIONS

Opció A. En línia complimentant el següent formulari. Una vegada enviada la sol.licitud, caldrà signar-la presentant-se personalment al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a la Plaça Sant Roc, 2 de Móra d’Ebre.

Opció B. Presencialment de dimecres a divendres de 8.30 a 14.30h.al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Seran acceptats al curs els candidats que superin el procés de selecció que es realitzarà mínim 15 dies abans de la data d’inici. Moment en el qual les persones interessades hauran d’aportar fotocòpia del DNI i del DARDO.

CursPeoAgricola

Curs adreçat a persones inscrites com a demandants d’ocupació de la Ribera d’Ebre, preferentment en risc d’exclusió social i participants en el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA.

La durada del curs d’auxiliar d’agricultura – peó agrícola serà d’un total de 145 hores amb la següent distribució:

145 hores d’aprenentatges teòrics:

    • 20 hores d’aprenentatge i competències transversals.
    • 15 hores d’aprenentatge de competències bàsiques.
    • 101 hores d’aprenentatges professional.
    • 4 hores de visites a empreses: aproximació a l’entorn laboral.
    • 5 hores de sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats i prevenció de riscos laborals.

Número de places disponibles: 10
Curs 100% subvencionat.
Ajut al transport: s’ofereix la possibilitat de sol·licitar un ajut al transport per cobrir la despesa de desplaçament, quan la distancia entre el municipi de residència i el lloc on es realitzarà el curs sigui superior a 3 km. Aquest ajut està subjecte a disponibilitat pressupostària.