CUIDADOR/A DE PERSONES DEPENDENTS (200 h)

Previsió inici: octubre de 2021

Lloc: Ribera d’Ebre

Horari: pendent confirmació

INSCRIPCIONS

Opció A. En línia complimentant el següent formulari abans del  de setembre de 2021

Seran acceptades al curs les persones que superin el procés de selecció que es realitzarà mínim 15 dies abans de la data d’inici. Moment en el qual et contactarem per donar-te cita prèvia.

Curs per a persones que estan inscrites com a demandants d’ocupació de la Ribera d’Ebre, preferentment aquelles que estan en risc d’exclusió social i que participen en el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA.

El curs de cuidador/a de persones dependents consta d’un total de 200 hores distribuïdes de la següent manera:

79 hores d’aprenentatges teòrics:

 • 28 hores en competències transversals:
  • Tècniques de recerca de feina: 10 h.
  • Formació sobre competències transversals: què són i com m’ajudaran a trobar feina?; com puc saber quines són les meves competències?, com les incloc en el meu currículum?: 18 h.
 • 51 hores en competències bàsiques:
  • Eines bàsiques d’ofimàtica aplicada a la professió: 10 h.
  • Matemàtiques: 21 h.
  • Comunicació en llengua catalana/castellana: 20 h.

121 hores d’aprenentatges específics:

 • 108 hores en competències tècniques:
  • La persona dependent: 26 h.
  • Cura higiènica i sanitària: 32 h.
  • Primers auxilis: 24 h.
  • Suport domiciliari: 26 h.
 • 4 hores en visites a empreses. Aproximació a l’entorn.
 • 5 hores en sensibilització mediambiental, igualtat d’oportunitats i prevenció de riscos laborals.
 • 4 hores en inici del projecte d’autoocupació

Nombre de places disponibles: 10
Curs 100% subvencionat.
Inclou: Preparació de proves d’accés al Certificat de Professionalitat.

Possibilitat de pràctiques en empresa/institució de la comarca
Ajut al transport: s’ofereix la possibilitat de sol·licitar un ajut al transport per cobrir la despesa de desplaçament, sempre que es procedeixi d’un municipi diferent del lloc on s’imparteix l’acció formativa. Aquest ajut està subjecte a disponibilitat pressupostària.