ATENCIÓ I CURA DE PERSONES (203 h)

Previsió inici: octubre de 2023

Lloc: Ribera d’Ebre

Horari: pendent confirmació

INSCRIPCIONS: 

Opció A. En línia complimentant el següent formulari.

Opció B. Telefònicament al telèfon 977 401 851  de dilluns a divendres de 8 h a 15 h

Seran acceptades al curs les persones que superin el procés de selecció que es realitzarà mínim 15 dies abans de la data d’inici. Moment en el qual et contactarem per donar-te cita prèvia.

Curs per a persones que estan inscrites com a demandants d’ocupació de la Ribera d’Ebre, preferentment aquelles que estan en risc d’exclusió social i que participen en el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA.

El curs d’Atenció i cura de persones consta d’un total de 203 hores distribuïdes de la següent manera:

80 hores d’aprenentatges transversals:

 • 30 hores en competències transversals:
  • Tècniques de recerca de feina: 10 h.
  • Emprendre en clau de competències: 20 h.
 • 50 hores en competències bàsiques:
  • Eines bàsiques d’ofimàtica aplicada a la professió: 10 h.
  • Matemàtiques: 20 h.
  • Comunicació en llengua catalana/castellana: 20 h.

123 hores d’aprenentatges específics:

 • 115 hores en competències tècniques:
  • La persona dependent: 24 h.
  • Cura higiènica i sanitària: 26 h.
  • Primers auxilis: 24 h.
  • Suport domiciliari: 26 h.
  • Salut mental: 15 h.
 • 4 hores en visites a empreses. Aproximació a l’entorn.
 • 4 hores en inici del projecte d’autoocupació

Nombre de places disponibles: 10
Curs 100% subvencionat.
Inclou: Preparació de proves d’accés al Certificat de Professionalitat.

Possibilitat de pràctiques en empresa/institució de la comarca
Ajut al transport: s’ofereix la possibilitat de sol·licitar un ajut al transport per cobrir la despesa de desplaçament, sempre que es procedeixi d’un municipi diferent del lloc on s’imparteix l’acció formativa. Aquest ajut està subjecte a disponibilitat pressupostària.