PEÓ DE CELLER I DE MOLÍ D’OLI (125h)

Data prevista inici: 15 d’abril de 2021

Lloc: Flix

Horari: matins de dilluns a divendres

INSCRIPCIONS TANCADES!

Curs per a persones que estan inscrites com a demandants d’ocupació de la Ribera d’Ebre, preferentment aquelles que estan en risc d’exclusió social i que participen en el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA.

El curs  de Peó de celler i de molí d’oli consta d’un total de 125 hores distribuïdes de la següent manera:

125 hores d’aprenentatges teòrics:

  • 10 hores de formació en competències transversals: què són i com m’ajudaran a trobar feina?, com puc saber quines són les meves competències?, com les incloc en el meu currículum?
  • 10 hores de formació de competències bàsiques.
  • 96 hores d’aprenentatges professionals, que inclouen:

59 h de tècniques de peó de celler

37 h de tècniques de peó de molí d’oli

  • 4 hores de visites a empreses: aproximació a l’entorn laboral.
  • 5 hores de sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats i prevenció de riscos laborals.

Nombre de places disponibles: 10. Serà obligatori l’ús de mascareta que subministrará diàriament pel Consell Comarcal.

Curs 100% subvencionat.

Ajut al transport: s’ofereix la possibilitat de sol·licitar un ajut al transport per cobrir la despesa de desplaçament, sempre que es procedeixi d’un municipi diferent del lloc on s’imparteix l’acció formativa. Aquest ajut està subjecte a disponibilitat pressupostària