Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització – segona convocatòria


Termini

Del 12 al 26 de novembre de 2020.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que:

  • No tinguin un volum d’exportacions superior al 15% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat
  • Acreditin una facturació mínima de 100.000 euros i una facturació mínim per exportacions de l’any 2019.

Què subvenciona?

El programa de Cupons a la Internacionalització ofereix ajuts a empreses per a la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització. Els proveïdors als que es poden contractar els serveis són els que mantinguin una acreditació vigent d’acord amb les Resolucions per les quals s’estableixen els requisits i el procediment d’acreditació dels agents de suport a la internacionalització.

En concret, els serveis que es poden subvencionar son:

  • Plans de promoció internacional
  • Subcontractació Export Manager

Quina quantitat em poden donar?

La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del  80% del cost del servei, amb un màxim d’ajut de 2.400 euros pels plans de promoció internacional i de 4.000 euros per la subcontractació d’export manager.

Com el puc demanar?

El tràmit de sol·licitud només es pot realitzar a través de mitjans telemàtics.

Per a més informació sobre aquesta línia d’ajuts, consulta el següent enllaç:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/20320_Programa_Cupons_internacionalitzacio

 

Resum detalls

Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització – segona convocatòria

Dates
Del 12/11/2020 al 26/11/2020

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa