Programa Kit Digital – segment I (10-50 treballadors): ampliació de termini


Termini

Fins 31 de desembre de 2024.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries les següents:

  • Les petites empreses (segons el que estableix l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat) i persones en situació d’autoocupació del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats), el domicili fiscal dels quals estigui ubicat en territori espanyol, que acreditin el compliment dels requisits establerts als articles 7 i 8 de les Bases Reguladores i l’apartat segon de la Convocatòria.

El nombre d’empleats , es calcularà tenint en compte les dades de treballadors existents en el Règim General de la Seguretat Social i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, o per qualsevol altre mitjà vàlid en Dret, en el moment de presentar la sol·licitud.

Què subvenciona?

Adquisició de solucions de digitalització per a àrees clau i que suposin una novetat per l’empresa com ara: lloc web i presència a internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic; la gestió de clients; serveis i eines d’oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat.

Aquests solucions seran proveïdes a través dels “Agentes Digitalizadores”, són les entitats habilitades per subscriure “acords de prestació de solucions de digitalització” amb les empreses beneficiàries dels ajuts del programa Kit Digital i titulars del bo digital.

Consulta el  Catálogo digitalizadores

 

Quina quantitat em poden donar?

L’import màxim d’ajut o bo digital per beneficiari serà d’un màxim 12.000 € a distribuir en una o més solucions de digitalització.

Els ajuts es concediran de forma directa, sota l’únic criteri d’ordre de presentació de sol·licituds i en disposició de crèdit suficient, una vegada fetes les comprovacions del compliment dels requisits exigits.

Com el puc demanar?

Passos previs:

  1. Donar-te d’alta al portal Acelera Pyme
  2. Realtizar un autodiagnòstic mitjançant test de diagnóstico digital. (gratuït)

Accedeix al tràmit en el següent enllaç o a la  web Acelera Pyme:  https://www.acelerapyme.gob.es/ca/kit-digital

Cal destacar que la funció dels agents digitalitzadors és col·laborar i ajudar a les pimes en el procés de sol·licitud dels ajuts. Seran ells els qui presentin tota la documentació justificativa i, un cop s’hagi prestat el servei i aprovat la seva justificació, rebran el pagament del bo digital.

Accedeix a la web Acelera Pyme:  https://www.acelerapyme.gob.es/ca/kit-digital

Accedeix a tota la informació així com, models documents, preguntes freqüents entre altres en el següent enllaç

Normativa:

Resolució de convocatòria d’ajut.

Bases Reguladores

Resum detalls

Programa Kit Digital – segment I (10-50 treballadors): ampliació de termini

Dates
Del 31/12/2022 al 31/12/2024

Categories

Organisme gestor Acelera pyme - Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital