Ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals 2022


Termini

Del 16 de juliol al 30 de setembre de 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries dels ajuts:

  • Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:

a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).

b) Empreses no agroalimentàries.

  • Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya

Què subvenciona?

Aquestes subvencions estan encaminades a incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local,  i tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels Grup d’Acció Local Leader (GAL) i aprovades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (D.A.R.P.) amb  accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Que es  realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader, entre ells la Ribera d’Ebre,  d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per a les persones sol·licitants privades, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.

Quina quantitat em poden donar?

Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.

L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç 

Per més informació:

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS),

Pl. Sant Roc, 2
43740 Móra d’Ebre
Tel. (+34) 977 40 27 92

info@cisriberaebre-terraalta.org

Normativa relacionada:

Bases reguladores ORDRE ACC/96/2022

Convocatòria 2022 RESOLUCIÓ ACC/1894/2022

Resum detalls

Ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals 2022

Dates
Del 16/07/2022 al 30/09/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural