Millorem la productivitat desenvolupant els Recursos Humans

Desenvolupar habilitats en la gestió dels recursos humans de l’empresa amb l’objectiu de millorar la competitivitat empresarial donant un important valor afegit al seu capital humà.

Fulleto-Seminari-RRHH