SEMINARIS 2014

Seminari de màrqueting digital, comerç electrònic

i visibilitat del producte a la xarxa

Aconseguir que els empresaris participants puguin crear el seu pla d’acció online

i gestionar les xarxes socials de la seva empresa, per tal de donar visibilitat

al seu negoci i gestionar-ne la seva reputació a nivell online

Seminari de suport a la comercialització

del sector agroalimentari

Dissenyar i crear el material de promoció adient per a poder arribar

als diferents canals de comercialització, tant nacionals com internacionals,

en condicions òptimes que permetin fidelitzar els clients actuals

i incrementar els potencials