SEMINARIS 2015

Millorem la productivitat

desenvolupant els Recursos Humans

Desenvolupar habilitats en la gestió dels recursos humans de l’empresa

amb l’objectiu de millorar la competitivitat empresarial

donant un important valor afegit al seu capital humà

Tèniques de visual merchandising pel petit comerç

Aprendre diferents tècniques de col·locació de producte,

de gestió dels lineals, de màrqueting en el punt de venda

i, també, de planificació del circuit comercial

per millorar el procés de compra del consumidor

i incrementar, així, la rotació dels estocs