Tag Archive for: adminstració

Formació de Gestió Financera I a Mas Carandell

Mas Carandell organitza una formació d’administració i gestió financera. L’objectiu és iniciar en el sistema financer i la contractació de serveis i productes amb el temari següent:
Introducció al sistema financer. Integració pressupostària.
Els productes financers de passiu.
Els productes financers d’actiu.
Els serveis financers bancaris.
La informació disponible de les fonts de finançament.
Gestió i contractació dels serveis, productes i actius financers.
Necessitats financeres de l’organització.

Control pressupostari de tresoreria en el desenvolupament habitual de l’activitat empresarial.

La formació és bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d’aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l’inici.
Ubicació: Formació en línia
Horari: 60 dies seguits de connexió a l’aula