2016 – VI
Primera prospecció internacional del sector vitivinícola en el segment Premium

Durant el 2014 es realitza una diagnosi del sector vitivinícola de la comarca que permet obtenir una fotografia de la realitat del sector, i on es constata que els cellers del segment premium tot i que estan exportant aproximadament un 30% del seu producte demanden millorar la qualitat del seu procés d’internacionalització.

Durant el 2016 es durà a terme una primera prospecció comercial a un país europeu com a resposta a la demanda del sector per millorar el procés d’internacionalització i que ha estat consensuada i validada amb els empresaris a través dels grups de treball.