2016 – VI
Assistència tècnica per a la implementació del pla de negoci del nou vi conjunt de la Ribera d’Ebre (La Pocavergonya): consolidació i potenciació interempresarial

cellers_pocavergonya

Durant el 2014 es realitza una diagnosi del sector vitivinícola de la comarca que permet obtenir una fotografia de la realitat del sector, i on es constata que els cellers del segment més consum estan venent aproximadament un 70% del seu producte a granel o com a raïm, fet que afecta negativament a la rendibilitat dels cellers.

Durant el 2015 es realitza un projecte de creació d’un nou vi de la Ribera d’Ebre entre quatre cellers, sota la DO Tarragona, amb l’objectiu de donar valor afegit al producte, incrementant la venda de vi embotellat i de donar suport als empresaris implicats en el procés d’aprenentatge que suposa la creació d’un nou vi des del procés d’elaboració, el pla financer, el pla de màrqueting i el pla comercial des de la cooperació.

Durant el 2016 es dona suport als empresaris participants en la creació de La Poca Vergonya en l’àmbit de la comercialització i del màrqueting per tal de garantir la continuïtat i sostenibilitat del projecte.

NEIX LA POCAVERGONYA