Programa Activa Indústria 4.0


Termini

Fins el 15 de desembre de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries les següents:

  •  Les empreses que tinguin el seu domicili social o un centre de treball a la Comunitat Autònoma de Catalunya sigui quina sigui la seva forma jurídica (ja siguin persones físiques o jurídiques, associacions o entitats sense ànim de lucre).
  • Tenir una activitat industrial, és a dir, tenir com a objecte social el desenvolupament d’activitats d’acord la Secció C divisions de 10 a 32 de la CNAE-2009.
  • Disposar un autodiagnòstic mitjançant  Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada (HADA) (gratuït)

Què subvenciona?

Programa d’assessorament especialitzat i personalitzat, realitzat per consultores acreditades pel Ministeri (MINCOTUR) i amb experiència en implantació de projectes Indústria 4.0, que guiarà a l’empresa catalana en el seu procés de transformació digital.

La finalitat de l’ajut és permetre a les empreses disposar d’un diagnòstic de situació i d’un pla per a la transformació digital d’aquesta, identificant i prioritzant les oportunitats de millora, així com les solucions digitals, establint un full de ruta per a la seva implantació.

Quina quantitat em poden donar?

El cost total del programa, per empresa participant, és de 9.790 €.

El cost real per les empreses catalanes  és de 605 € (500 €+ IVA), la diferència està cofinançada per ACCIÓ

Com el puc demanar?

Tota la informació així com les condicions de finançament es poden consultar en el següent enllaç:

Resum detalls

Programa Activa Indústria 4.0

Dates
Del 10/11/2020 al 15/12/2021

Categories

Organisme gestor Escola d'Organització Industrial i ACCIÓ