Ajuts als establiments comercials i turístics oberts al públic i obligats a tancar al municipi de Flix


Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds va del 26 de novembre al 15 de desembre de 2020.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts els establiments comercials, de restauració i turístics oberts al públic i que van haver de tancar com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, que tinguin un establiment comercial o turístic al municipi de Flix i van haver de suspendre la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació de l’estat d’alarma.

L’establiment comercial ha de tenir un màxim de 10 persones treballadores afiliades, tant al règim general com d’autònoms.

Queden EXCLOSES aquelles activitats econòmiques donades d’alta en posterioritat al dia 13 de març de 2020.

Què subvenciona?

Es consideraran subvencionables els conceptes inclosos en les categories:

  • Despeses corrents
  • Inversió per a l’adaptació de locals i les instal·lacions per aplicar mesures preventives i de seguretat per garantir la protecció de les persones treballadores i la ciutadania en general front a l’exposició de la COVID-19
  • Inversions i/o despeses per a la transformació digital de les empreses

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de l’ajut pot ser fins a un import màxim de 400 euros per establiment comercial, de restauració o turístic i pel total dels conceptes subvencionables.

En cap cas l’ import de l’ajut serà inferior a 100 euros.

La quantia de l’ajut serà d’un import de 300,00€ per establiment beneficiari, i s’ampliarà a 100,00€ en el cas que els beneficiaris hagin invertit en transformació digital.

Com el puc demanar?

Les sol·licituds es presentaran a les oficines del centre d’empreses de Flix, situat al carrer Tallers, número 2 del Polígon Industrial la Devesa, de Flix. No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre

Consulta la normativa completa d’aquesta línia d’ajuts en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts als establiments comercials i turístics oberts al públic i obligats a tancar al municipi de Flix

Dates
Del 26/11/2020 al 15/12/2020

Categories

Organisme gestor Ajuntament de Flix