Subvenció per al desenvolupament de Plans d’Igualtat de gènere en empreses o organitzacions


Termini 

El termini per a la presentació de formularis de sol·licitud és del 26 de novembre al 4 de desembre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Es poden acollir a les subvencions les empreses o organitzacions constituïdes legalment a Catalunya amb una plantilla de més de 10 persones treballadores i fins a 149, que no hagin rebut prèviament cap tipus de subvenció o d’ajut per elaborar un pla d’igualtat.

Què subvenciona?

En aquesta línia concreta es subvenciona l’elaboració de Plans d’igualtat home-dona en empreses o organitzacions.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de la subvenció que s’ha d’atorgar per a cadascun dels sol·licitants s’estableix per trams, en funció del nombre de persones de la plantilla, i és de 2.000 euros si la plantilla és de 10 a 19 persones treballadores, de 3.000 euros si la plantilla és de 20 a 49 persones treballadores, de 4.000 euros si la plantilla és de 50 a 99 persones treballadores i de 5.000 euros si la plantilla és de 100 a 149 persones treballadores.

Com el puc demanar?

Per a més informació visita el següent enllaç

Resum detalls

Subvenció per al desenvolupament de Plans d’Igualtat de gènere en empreses o organitzacions

Dates
Del 26/11/2020 al 04/12/2020

Categories

Organisme gestor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya