Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial


Termini

Fins el 31 de desembre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Es poden acollir a aquests ajuts les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que compleixin tres dels sis criteris:

  • Comptar amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el darrer balanç tancat.
  • Tenir un centre de producció de menys de 250 treballadors i facturació inferior a 40 milions d’euros.
  • Tenir vendes a l’exterior superiors al 25%.
  • Disposar d’un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.
  • Tenir contractes i comandes signades per al finançament de circulant.
  • Impulsar un projecte d’inversió i d’ocupabilitat en una comarca amb un índex d’atur superior a la mitjana o que hagi patit una deslocalització industrial amb afectació industrial superior a 100 treballadors en el darrer any.

Què subvenciona?

Aquesta línia està adreçada a projectes d’inversió que contribueixin a reactivar l’activitat industrial, millorar-ne la competitivitat i afavorir la creació de llocs de treball. Es concedeix un ajut en forma de garantia, ja que el Departament d’Empresa i Coneixement, assumeix el 80% del risc creditici de l’operació, per facilitar el finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori.

Quina quantitat em poden donar?

  • Garantia de fins el 80% per facilitar el finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori.

Com el puc demanar?

Tota la informació així com les condicions de finançament es poden consultar en el següent enllaç: http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-en-forma-de-garantia-per-al-financament-de-projectes-de-reactivacio-industrial

 

Resum detalls

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

Dates
Del 01/06/2020 al 31/12/2020

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya