Préstecs per a petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat arran de la crisi de la Covid-19


Termini

Fins el 30 de novembre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Poden sol·licitar aquesta línia de finançament les empreses que compleixin els següents requisits:

  • Tenir entre 5 i 250 treballadors
  • Tenir un volum de facturació inferior als 50 milions d’euros o un balanç de com a màxim 43 milions d’euros
  • Tenir una necessitat sobtada de liquiditat, deguda a l’afectació pel brot de la COVID-19, que s’haurà d’acreditar documentalmenT

Quina quantitat em poden donar?

Les condicions financeres dels préstecs son les següents:

  • Import: de 250.000€ a 2.000.000€.
  • Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
  • Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 0,95% i el 2,75%.
  • Comissions: d’obertura màxim del 0,25% del nominal del préstec; d’amortització, del 0,25%.
  • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Com el puc demanar?

Tota la informació així com les condicions de finançament es poden consultar en el següent enllaç: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-eurocredit-covid-19

Resum detalls

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat arran de la crisi de la Covid-19

Dates
Del 01/06/2020 al 30/11/2020

Categories

Organisme gestor Institut Català de Finances (ICF)