Ajuts al foment de les activitats econòmiques afectades per la crisi sanitària, social i econòmica a conseqüència de la Covid-19 (Ajuntament de Móra d’Ebre)


Termini

Del 10 de febrer al 6 d’abril de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Poden optar a l’obtenció de l’ajut, els titulars d’activitats econòmiques que estiguin radicades a Móra d’Ebre i que siguin subjectes passius de l’any 2020 de la taxa per recollida, transport i tractament d’escombraries.

Els beneficiaris d’aquestes subvencions són les empreses, professionals i autònoms que es van obligar a tancar com a conseqüència de l’aparició de la COVID-19 durant l’exercici 2020.

Què subvenciona?

L’objecte d’aquests ajuts que concedeix l’Ajuntament de Móra d’ Ebre és sufragar la despesa corrent de les activitats empresarials, professionals o artístiques, obligades a tancar per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l’ aparició de la COVID-19, exercici 2020, en la quantia i amb els requisits que s’especifiquen.

Quina quantitat em poden donar?

L’import de l’ajut no excedirà de l’import total dels rebuts dels períodes en què les activitats han estat tancades de l’anualitat corresponent de la taxa d’escombraries, segons el tipus d’activitat. En tot cas es repartirà proporcionalment l’import assignat màxim de partida pressupostària, segons es determini en la convocatòria de la subvenció, entre totes les sol·licituds de subvenció admeses.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts al foment de les activitats econòmiques afectades per la crisi sanitària, social i econòmica a conseqüència de la Covid-19 (Ajuntament de Móra d’Ebre)

Dates
Del 10/02/2021 al 06/04/2021

Categories

Organisme gestor Ajuntament de Móra d'Ebre