Ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l’activitat física i l’esport


Termini

Del 18 al 24 de març de 2021.

Qui ho pot sol·licitar?

S’estableixen dos programes diferenciats:

  • Programa 1, per a entitats gestores d’instal·lacions esportives l’obertura al públic de les quals s’hagi vist suspesa o limitada
  • Programa 2, Per a entitats organitzadores de competicions esportives oficials d’àmbit català, a nivell federat (excloses les professionals) i escolar, la celebració de les quals s’hagi vist ajornada

En aquest sentit, poden ser beneficiàries del programa 1 les entitats gestores de les instal·lacions esportives en servei censades al Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC) i afectades per la suspensió o limitació de l’obertura al públic següents:

  • Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
  • Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l’epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport) de les tarifes i la instrucció de l’Impost d’Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
  • Les universitats catalanes que siguin gestores d’instal·lacions esportives.

Poden ser beneficiaris del programa 2:

  • Les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs, registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
  • Els consells esportius, registrats en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Què subvenciona?

Aquest ajut subvenciona la pèrdua d’ingressos a conseqüència de la suspenció o limitació de l’obertura al públic a entitats privades del sector de l’activitat física i de l’espot.

Quina quantitat em poden donar?

L’ajut consisteix en una aportació única per persona sol·licitant i convocatòria. L’import de l’ajut es determinarà:

  • Per al programa 1, en funció dels metres quadrats de superfície dels diferents tipus d’espai
  • Per al programa 2, en funció del nombre de llicències esportives i dels esportistes informades al Pla d’Actuació presentat al Consell Català de l’Esport, any 2020

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en els següents enllaços:

Resum detalls

Ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l’activitat física i l’esport

Dates
Del 18/03/2021 al 24/03/2021

Categories

Organisme gestor Generalitat de Catalunya