Ajuts a la rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)


Termini

Des del 22 de desembre de 2022  fins el 31 de desembre de 2023 ( o fins la finalització del pressupost).

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiaris/àries, entre altres, les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús ubicats en qualsevol dels municipis de la Ribera d’Ebre, excepte els ubicats a Móra d’Ebre

Què subvenciona?

Projecte de rehabilitació energètica d’edificis complerts en municipis de menys de 5.000 habitants (citats en l’apartat anterior).

S’hi ha de dur a terme alguna de les següents actuacions:
• TIPOLOGIA A: aïllament de façanes, cobertes, canvi de finestres, proteccions solars,….
• TIPOLOGIA B: renovació de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i d’aigua calenta sanitària (ACS) per aerotermia, plaques solars tèrmiques, geotèrmia o biomassa

Requisits a tenir en compte:

  • Amb el projecte de rehabilitació energètica de l’edifici cal:
    • Reduir el consum d’energia primària no renovable un 30%
    • Assolir un salt de lletra en l’escala d’emissions de CO2
  • El certificat d’eficiència energètica d’abans i després de la rehabilitació ha de ser comparable i només considerar allò objecte d’ajut. No es poden incloure instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
  • Edificis anteriors al 2007, i no es poden presentar edificis de nova construcció ni ampliacions (superfície o volum) ni canvi d’ús de l’edifici
  •  Projectes posteriors a la data de sol·licitud
  • Pressupost superior a 10.000 euros sense IVA

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de les actuacions subvencionables i els límits s’inclouen en l’article 18, l’annex I i l’annex IV del Reial decret 691/2021, de 3 d’agost, per a cadascuna de les tipologies d’actuació subvencionables segons aquesta Resolució i el tipus de persona beneficiària de l’opció A:

 

Com el puc demanar?

Per accedir al tràmit visita el següent enllaç

Per a més informació  visita el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts a la rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

Dates
Del 15/12/2021 al 31/12/2023

Categories

Organisme gestor Institut Català d'Energia (ICAEN)