Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys


Termini

Del 10 de gener de 2021 el 31 de maig de 2022 (15 hores)

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció:

  • Les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions;
  • Les cooperatives de treball associat.
  • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball

Què subvenciona?

Aquest ajut subvenciona els contractes indefinits i els contractes temporals de:

  • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
  • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada. S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.

Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites a l’oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació.

Què he de complir?

Els contractes a subscriure han de tenir una durada mínima de 12 mesos

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.

Per a aquesta convocatòria s’estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària

Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

Quina quantitat em poden donar?

El SOC subvenciona la quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys

Dates
Del 10/01/2022 al 31/05/2022

Categories

Organisme gestor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)