Canvis a la normativa que regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola a partir de la campanya 2011-2012


Entrada en vigor

23 de juliol de 2021

A qui afecta?

El canvi introduit a la normativa que controla la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola afecta als productors i comercials del sector vitícola.

Quines novetats s’introdueixen?

Aquesta Ordre té com objectiu millorar el control dels lliuraments de raïm als cellers i garantir-ne la traçabilitat des de l’origen a la vinya fins a l’embotellament. Regula la targeta vitícola i les seves condicions d’ús, i defineix la producció vitícola que es pot lliurar als cellers d’acord amb diferents paràmetres com ara els rendiments màxims que fixen cada campanya les denominacions d’origen. A més, estableix el temps del tancament de la verema de cada campanya vitícola, tenint en compte les particularitats que hi ha entre les diferents denominacions d’origen que tenen presència a Catalunya.

Amb aquesta modificació, s’avança en la tramitació electrònica i la gestió de la verema passa a ser exclusivament telemàtica, ja sigui mitjançant l’aplicació del Registre Vitivinícola de Catalunya o bé mitjançant connexions informàtiques entre els cellers i el Registre, la qual cosa permetrà poder conèixer els kg de producció de raïm pendents d’entrar per a cada viticultor sempre que siguin inferiors a 11.500 kg.

On puc consultar la nova normativa?

La nova normativa va ser aprovada mitjançant l’Ordre ACC/158/2021, de 22 de juliol, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant targeta vitícola a partir de la campanya 2011-2012.

Per a més informació també pots consultar el següent enllaç

Resum detalls

Canvis a la normativa que regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola a partir de la campanya 2011-2012

Dates
Del 23/07/2021 al 31/03/2022

Categories

Organisme gestor Departamentd' Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural