Ajuts de minimis a la utilització de most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a l’any 2022


Termini

Del 28 de juliol al 28 d’agost de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques elaboradores de vins escumosos de qualitat que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

  • Han tenir ubicades a Catalunya les seves instal·lacions d’elaboració.
  • En el procés d’elaboració de vins escumosos de qualitat, han d’utilitzar MCR produït amb most obtingut a partir de raïm que sigui apte per a l’elaboració d’escumosos de qualitat de la DOP a què pertany aquest raïm i compleixi el seu plec de condicions.

Què subvenciona?

L’objecte dels ajuts és fomentar la sostenibilitat en l’activitat d’elaboració de vins escumosos de qualitat mitjançant l’ús de most concentrat rectificat (MCR) produït amb raïm apte per a l’elaboració de vins escumosos de qualitat d’una denominació d’origen protegida (DOP) per part dels elaboradors d’escumosos de qualitat que tinguin les seves instal·lacions a Catalunya.

En aquest sentit, es consideren subvencionables les despeses per la compra de MCR únicament per a l’elaboració de vi escumós de qualitat.

Quina quantitat em poden donar?

L’ajut té caràcter de subvenció per a la compra de most concentrat rectificat (MCR) com a ingredient del tiratge i del licor d’expedició utilitzat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat. L’import de l’ajut serà de com a màxim el 65% del cost de compra del MCR, amb una quantia màxima per persona beneficiària de 100.000 euros. Als efectes d’aplicació del percentatge de l’ajut, es tindrà en compte un preu màxim d’adquisició de MCR de 3 €/kg.

Com el puc demanar?

Pots consultar la convocatòria dels ajuts en el següent enllaç

Pots consultar també les bases reguladores de l’ajut en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts de minimis a la utilització de most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a l’any 2022

Dates
Del 28/07/2021 al 28/08/2021

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural