Cupons International eTrade.


Termini

Del 30 de maig al 15 de novembre de 2024.

Qui ho pot sol·licitar?

Les beneficiàries han de ser petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i han de complir els requisits següents:

  • Acreditar una facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat.
  • Disposar de la pàgina web de l’empresa en idioma estranger.

Una beneficiària a la que se li hagi concedit un cupó International etrade en la convocatòria anterior, no en podrà rebre un altre per aquesta convocatòria.

Què subvenciona?

L’objecte d’aquesta línia és la contractació d’un servei d’assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ adreçat a ajudar a l’empresa beneficiària de l’ajut a:

  • Anàlisi de la presència actual de l’empresa als canals digitals: estratègia, clients i mercats actuals, posicionament de la marca, tendències del sector, auditoria digital, anàlisi dels competidors digitals, DAFO.
  • Definició de l’estratègia digital internacional: model de negoci pels canals digitals, mercats i sectors objectiu, estratègia digital en el model de comercialització internacional de l’empresa, buyer persones, identificació de la proposta de valor, definició d’objectius i indicadors, canals digitals i fases del cicle de venda en els que es treballarà i recursos.
  • Pla d’accions a canals digitals, anàlisi de costos aproximats i recursos interns o proveïdors externs per dur-les a terme.
  • Seguiment i control del projecte segons els indicadors definits.
Les sol·licituds hauran d’incloure, com a màxim dos dels serveis anteriors i hauran de finalitzar amb un registre de la propietat industrial emès dintre del període d’execució.

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2024 i el 30 de setembre de 2025.

Quina quantitat em poden donar?

La intensitat de l’ajut és d’un 100% sobre el pressupost del projecte, fins a un màxim de 6.000€.

L’empresa beneficiària podrà rebre fins a quatre cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Normativa

Resolució de convocatòria d’ajut

Bases Reguladores

Resum detalls

Cupons International eTrade.

Dates
Del 30/05/2024 al 15/11/2024

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa