Ajuts per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya


Termini

Del 5 de juny a les 9h fins el 31 d’octubre de 2024 a les 15h.

Qui ho pot sol·licitar?

a) La contractació laboral de persones desocupades per tal d’oferir-los experiència laboral en el marc de la gestió de les campanyes agràries. Són subvencionables els contractes laborals de caràcter temporal, i tenen la finalitat que les persones participants puguin adquirir experiència professional, i millorar la seva ocupabilitat.

b) Actuacions de formació: aquests actuacions consisteixen en la realització d’una activitat formativa per part de les persones destinatàries del Programa que ja estan contractades per l’entitat beneficiària. La resolució de convocatòria determina les accions de formació transversal a realitzar i la seva durada. La durada de l’acció de formació en cap cas ha de superar les 40 hores.

Aquests ajuts fomenten la contractació de persones que —en el moment de la contractació— estiguin desocupades o bé afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia del mòdul econòmic és de 90 euros per setmana de contracte, amb un màxim de 4 setmanes subvencionables per contracte.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Normativa

Resolució de convocatòria d’ajut

Bases Reguladores

Resum detalls

Ajuts per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya

Dates
Del 05/06/2024 al 31/10/2024

Categories

Organisme gestor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya