Cupons de la Propietat Industrial i Intel·lectual


Termini

Del 30 de maig al 15 de novembre

Qui ho pot sol·licitar?

  • Les beneficiàries han de ser petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Què subvenciona?

L’objecte d’aquesta línia és la contractació d’un servei d’assessorament i orientació a proveïdors acreditats per ACCIÓ que permeti a les empreses disposar de registres de propietat industrial i intel·lectual i de disposar d’estudis que permetin explotar-los o obtenir-nos a mig termini.

Els serveis associats que s’inclouen en el cupó de propietat industrial i intel·lectual son:
  • Serveis tècnics per a la redacció de patents (nacional, europea o PCT).
  • Serveis tècnics per a la redacció de models utilitat.
  • Serveis tècnics per a la redacció de dissenys industrials (únicament pel disseny comunitari).
  • Serveis tècnics per a la gestió i registre de marques europees.
  • Serveis tècnics per a la redacció d’estudis de llibertat d’operació (FTO).
  • Serveis tècnics per a la redacció d’estudis de patentabilitat (EP).
Les sol·licituds hauran d’incloure, com a màxim dos dels serveis anteriors i hauran de finalitzar amb un registre de la propietat industrial emès dintre del període d’execució.
Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2024 i el 30 de setembre de 2025.
Quina quantitat em poden donar?

La subvenció es calcula aplicant un ajut del 100% al cost subvencionable fins a un màxim de 3.000 euros.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Normativa

Resolució de convocatòria d’ajut

Bases Reguladores

Resum detalls

Cupons de la Propietat Industrial i Intel·lectual

Dates
Del 30/05/2024 al 15/11/2024

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa