Cupons a la internacionalització


Termini

El termini estarà obert del 7 d’abril al 17 de juny de 2021 o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Qui ho pot sol·licitar?

Aquests ajuts van dirigits a PIMES amb establiment operatiu a Catalunya i que encara no exporten o que exporten fins a un màxim del 25% de la seva facturació (havent facturat un mínim de 100.000 € l’any 2020). És a dir, són cupons que s’adrecen a empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai.

Què subvenciona?

Els Cupons a la internacionalització tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses i es poden bescanviar per algun d’aquests serveis:

  • Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials
  • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager

Quina quantitat em poden donar?

La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei, amb un ajut màxim de 2.500 euros pel cupó al pla de promoció internacional i de 4.000 euros pel cupó a la subcontractació d’un Export Manager.

Com el puc demanar?

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre aquest ajut

Resum detalls

Cupons a la internacionalització

Dates
Del 07/04/2021 al 17/06/2021

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa