Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió i circulant


Termini

Fins el 31 de desembre de 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya, i que compleixen una sèrie de requisits, d’acord amb la bases 2 de l’Ordre EMC/51/2021, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per finançar projectes d’inversió i circulant adreçats a l’impuls de l’activitat industrial catalana.

Què subvenciona?

Són objecte de finançament els projectes següents:

  • Projectes d’inversió per a la modernització i la creació de nous establiments industrials, o l’ampliació dels existents
  • Projectes d’inversió: es consideren elegibles les despeses d’adquisició d’actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació o de personal directament vinculades a l’execució del projecte i activades al balanç de l’empresa
  • Circulant: es consideren elegibles les despeses de circulant relatives a activitats de producció i fabricació

El termini d’execució de les actuacions subvencionables és, amb caràcter general, des de l’1 de gener de 2021 fins a un màxim dels 24 mesos posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.

Quina quantitat em poden donar?

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya assumirà la garantia següent:

  • De fins al 80% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l’Institut Català de finances (ICF), per a inversió i circulant, en el cas de petites i mitjanes empreses, amb un límit màxim equivalent al 80% de l’import formalitzat.
  • De fins al 70% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l’Institut Català de finances (ICF), per a inversió i circulant, en el cas de grans empreses, amb un límit màxim equivalent al 70% de l’import formalitzat.

Per a més informació sobre les condicions dels préstecs visita el següent enllaç

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç

Resum detalls

Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió i circulant

Dates
Del 16/04/2021 al 31/12/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya