Cupons a la industria 4.0


Termini

El termini estarà obert del 5  al 29 de juliol de 2022 o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Qui ho pot sol·licitar?

Aquests ajuts van dirigits a PIMES amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de 2 anys de vida a la data de la sol·licitud de l’ajut.

Què subvenciona?

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

  • Cupó de diagnosi indústria 4.0: Defineix el teu full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d’oportunitats per incorporar noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació.
  • Cupó d’assessorament en la implantació indústria 4.0: Incorpora noves tecnologies. A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en el procés d’integració de tecnologies i solucions de la indústria 4.0 a través de la realització de projectes i proves pilot.

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ:

Entitats acreditades TECNIO.
Proveïdors acreditats per ACCIÓ en l’àmbit sectorial RIS3CAT d’Indústria 4.0 o en l’àrea d’expertesa Indústria 4.0.

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d’un màxim de 8.000 euros pel Cupó de diagnosi indústria 4.0 o d’un màxim de 20.000 euros pel Cupó d’assessorament en la implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada. En el cas d’aquest darrer cupó (implantació), es pagarà una bestreta del 20% un cop rebuda la resolució.

Com el puc demanar?

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre la tramitació d’aquest ajut.

Accedeix a la la informació sintetitzada a través de la Presentació dels Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 i DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals (document .PDF).

FAQS: Preguntes més freqüents dels Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa (document .PDF)

Resum detalls

Cupons a la industria 4.0

Dates
Del 05/07/2022 al 29/07/2022

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa