Cupons a la Internacionalització 2022


Termini

Del 5 de juliol  al 29 d’octubre de 2022 o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Qui ho pot sol·licitar?

Aquests ajuts s’adrecen a pimes amb seu operativa a Catalunya i que hagin facturat un mínim de 100.000 euros l’any 2021.

Els Cupons al desenvolupament d’un pla de promoció internacional o a la subcontractació d’un Export Manager estan dirigits a empreses amb poca experiència exportadora (que encara no exportin o que ho facin fins un 25% de la seva facturació).

Pel que fa als Cupons International eTrade les empreses han de disposar d’un pla de promoció internacional i d’una pàgina web en un idioma estranger.

Què subvenciona?

Els Cupons a la internacionalització tenen per objectiu incentivar la promoció internacional de les empreses i es poden bescanviar pels següents serveis:

  • Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: selecciona el millor producte o servei per vendre a l’exterior, tria els països de destí i els canals de distribució i elabora un llistat de clients potencials.
  • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Tria la persona que et donarà suport durant el procés d’internacionalització.
  • Cupó International eTrade: Aquest cupó té per objectiu facilitar la internacionalització de la teva empresa a través dels canals digitals. Per fer-ho possible, les empreses podran accedir a un anàlisi de la seva presència on-line, una definició de l’estratègia digital internacional (selecció i definició de mercats, de públics, d’objectius i canals, entre d’altres) i un pla d’accions als canals digitals.

La subcontractació dels Cupons al desenvolupament d’un pla de promoció internacional i la subcontractació d’un Export Manager cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ:

Professionals experts dedicats a l’assessorament en comerç internacional que treballen en un Agent de Suport a la Internacionalització.
Proveïdors acreditats per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa d’internacionalització.
En el cas del Cupó International eTrade, la subcontractació cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats en aquest àmbit.

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Quina quantitat em poden donar?

  • Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional:  Ajut màxim de 2.500 euros.
  • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager:  Ajut màxim de 8.000 euros.
  • Cupó International eTrade: Ajut màxim: 6.000 euros.

Com el puc demanar?

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre la tramitació d’aquest ajut.

Accedeix a la la informació sintetitzada a través:

Resum detalls

Cupons a la Internacionalització 2022

Dates
Del 05/07/2022 al 29/10/2022

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa